tlo 
Przedszkole Miejskie nr 14
im. Janusza Korczaka
w Toruniu.


ul. Inowrocławska 44;
87-100 Toruń.

Telefon: 56 652 97 07
e-mail: pm14@vp.plWażne informacje

UWAGA RODZICE!

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się w dniach
od 14.02.2022 r. do 02.03.2022r. za pośrednictwem systemu elektronicznego.

Oferta przedszkoli, wnioski, oświadczenia i wszelkie instrukcje dostępne pod adresem:

www.torun.przedszkola.vnabor.pl

Harmonogram rekrutacji określa Zarządzenie nr 10 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19.01.2022r. do pobrania  tutaj.

Więcej szczegółów w zakładce: Rekrutacja 2022/23


UWAGA RODZICE!

INFORMUJEMY, ŻE PRZERWA WAKACYJNA W NASZYM PRZEDSZKOLU ZAPLANOWANA JEST W OKRESIE OD 4 DO 24 LIPCA 2022.

W TYM CZASIE PRZEDSZKOLE BĘDZIE NIECZYNNE.

Szanowni Rodzice!

RODO, poniżej do pobrania:

Klauzula dot. RODO
Klauzula dot. monitotingu

Szanowni Rodzice!

Przypominamy, że warunkiem odpisu (czesnego) z tytułu nieobecności dziecka spowodowanej chorobą jest dostarczenie przez rodzica usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie w wersji papierowej z własnoręcznym podpisem lekarza lub rodzica lub elektronicznej (pm14@vp.pl) musi być dostarczone/przesłane do przedszkola najpóźniej do ostatniego dnia danego miesiąca.

Przypominamy jednocześnie, że stawka żywieniowa w wysokości 7,00zł za dzień jest odliczana zawsze, niezależnie od ilości dni oraz przyczyn nieobecności dziecka i nie wymaga dostarczenia pisemnego usprawiedliwienia.

Przypominamy, że dzieci muszą być przyprowadzone do przedszkola i odbierane zgodnie z deklaracją.

Prosimy o przestrzeganie zasad:
-przyprowadzamy dzieci najpóźniej do godz. 8:00
-odbieramy dzieci najwcześniej o godz. 14:00

W uzasadnionych przypadkach poźniejszego przyprowadzania lub wcześniejszego odbierania dzieci prosimy o cierpliwość i zachowanie spokoju w oczekiwaniu na obsłużenie przez pracowników przedszkola!

Dziękujemy!