tlo 
Przedszkole Miejskie nr 14
im. Janusza Korczaka
w Toruniu.


ul. Inowrocławska 44;
87-100 Toruń.

Telefon: 56 652 97 07
e-mail: pm14@vp.plWażne informacje

UWAGA RODZICE!

Poniżej lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do naszego przeszkola w procesie rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Lista do pobrania tutaj.

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu,
zaplanowana jest w okresie

5 -16 lipca 2021 r.

- w tym czasie przedszkole będzie nieczynne

(w związku z pandemią, nie będzie tzw. przedszkoli zastępczych).


Szanowni Rodzice!

W związku z wprowadzeniem RODO, poniżej do pobrania klauzula informacyjna.

Klauzula dot. RODO

Szanowni Rodzice!

Przypominamy, że warunkiem odpisu (czesnego) z tytułu nieobecności dziecka spowodowanej chorobą jest dostarczenie przez rodzica usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie w wersji papierowej z własnoręcznym podpisem lekarza lub rodzica musi być dostarczone do sekretariatu przedszkola lub nauczyciela grupy najpóźniej do ostatniego dnia danego miesiąca.

Przypominamy jednocześnie, że stawka żywieniowa w wysokości 5,50zł za dzień jest odliczana zawsze, niezależnie od ilości dni oraz przyczyn nieobecności dziecka i nie wymaga dostarczenia pisemnego usprawiedliwienia.

Przypominamy, że dzieci muszą być przyprowadzone do przedszkola i odbierane zgodnie z Deklaracją.

Prosimy o przestrzeganie zasad:
-przyprowadzamy dzieci najpóźniej do godz. 8:00
-odbieramy dzieci najwcześniej o godz. 14:00

W uzasadnionych przypadkach poźniejszego przyprowadzania lub wcześniejszego odbierania dzieci prosimy o cierpliwość i zachowanie spokoju w oczekiwaniu na obsłużenie przez pracowników przedszkola!

Dziękujemy!