tlo 
Przedszkole Miejskie nr 14
im. Janusza Korczaka
w Toruniu.


ul. Inowrocławska 44;
87-100 Toruń.

Telefon: 56 652 97 07
e-mail: pm14@vp.plWażne informacje

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu,
zaplanowana jest w okresie

5 -16 lipca 2021 r.

- w tym czasie przedszkole będzie nieczynne

(w związku z pandemią, nie będzie tzw. przedszkoli zastępczych).


Szanowni Rodzice!

W związku z wprowadzeniem RODO, poniżej do pobrania klauzula informacyjna.

Klauzula dot. RODO

Szanowni Rodzice!

Przypominamy, że warunkiem odpisu (czesnego) z tytułu nieobecności dziecka spowodowanej chorobą jest dostarczenie przez rodzica usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie w wersji papierowej z własnoręcznym podpisem lekarza lub rodzica lub elektronicznej (pm14@vp.pl) musi być dostarczone/przesłane do przedszkola najpóźniej do ostatniego dnia danego miesiąca.

Przypominamy jednocześnie, że stawka żywieniowa w wysokości 5,50zł za dzień jest odliczana zawsze, niezależnie od ilości dni oraz przyczyn nieobecności dziecka i nie wymaga dostarczenia pisemnego usprawiedliwienia.

Przypominamy, że dzieci muszą być przyprowadzone do przedszkola i odbierane zgodnie z Deklaracją.

Prosimy o przestrzeganie zasad:
-przyprowadzamy dzieci najpóźniej do godz. 8:00
-odbieramy dzieci najwcześniej o godz. 14:00

W uzasadnionych przypadkach poźniejszego przyprowadzania lub wcześniejszego odbierania dzieci prosimy o cierpliwość i zachowanie spokoju w oczekiwaniu na obsłużenie przez pracowników przedszkola!

Dziękujemy!

SZANOWNI RODZICE!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA DNI ADAPTACYJNE
DLA DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA,
KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 23 - 27 SIERPNIA 2021 R.
(CZYLI PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE NOWE DZIECI NA GODZINĘ 9.00.
ZBIÓRKA ODBĘDZIE SIĘ NA PLACU PRZED PRZEDSZKOLEM,
SKĄD DZIECI KOLEJNO WEJDĄ DO BUDYNKU, DO SWOICH SAL.
RODZICE BĘDĄ OCZEKIWAĆ NA SWOJE POCIECHY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU.
DZIECI BĘDĄ PRZEBYWAŁY W SWOICH GRUPACH DO GODZ. 10.00.
(ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO ZABRANIA DZIECKA).

WE WTOREK 24 SIERPNIA, W CZASIE, GDY DZIECI PÓJDĄ DO SWOICH SAL,
ODBĘDZIE SIĘ KRÓTKIE ZEBRANIE ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW,
PODCZAS KTÓREGO PRZEKAŻEMY PAŃSTWU WAŻNE INFORMACJE
ORAZ DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA.

ZAPRASZAMY!