tlo 
Przedszkole Miejskie nr 14
im. Janusza Korczaka
w Toruniu.


ul. Inowrocławska 44;
87-100 Toruń.

Telefon: 56 652 97 07
e-mail: pm14@vp.plWażne informacje

Szanowni Rodzice!
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020


Uprzejmie informujemy, że rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się drogą elektroniczną w terminie od 11.02. do 8.03.2019 r.

Rodzice będą mogli zapoznać się z zasadami naboru, ofertą przedszkoli oraz zarejestrować się w systemie za pośrednictwem Portalu dla Rodziców.

Dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkola, których rodzice złożyli deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, mają zapewnione miejsce w przedszkolu w nowym roku szkolnym 2019/2020.

Więcej informacji oraz szczegółowy terminarz tutaj oraz na stronie Urzędu Miasta Torunia.

Dziękujemy!

Szanowni Rodzice!

W związku z wprowadzeniem RODO, poniżej do pobrania klauzula informacyjna.

Klauzula dot. RODO

Szanowni Rodzice!

Przypominamy, że warunkiem odpisu (czesnego) z tytułu nieobecności dziecka spowodowanej chorobą jest dostarczenie przez rodzica usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie w wersji papierowej z własnoręcznym podpisem lekarza lub rodzica musi być dostarczone do sekretariatu przedszkola lub nauczyciela grupy najpóźniej do ostatniego dnia danego miesiąca.

Przypominamy jednocześnie, że stawka żywieniowa w wysokości 4,50zł za dzień jest odliczana zawsze, niezależnie od ilości dni oraz przyczyn nieobecności dziecka i nie wymaga dostarczenia pisemnego usprawiedliwienia.

Przypominamy, że dzieci muszą być przyprowadzone do przedszkola i odbierane zgodnie z Deklaracją.

Prosimy o przestrzeganie zasad:
-przyprowadzamy dzieci najpóźniej do godz. 8:00
-odbieramy dzieci najwcześniej o godz. 14:00

W uzasadnionych przypadkach poźniejszego przyprowadzania lub wcześniejszego odbierania dzieci prosimy o cierpliwość i zachowanie spokoju w oczekiwaniu na obsłużenie przez pracowników przedszkola!

Dziękujemy!