tlo 
Przedszkole Miejskie nr 14
im. Janusza Korczaka
w Toruniu.


ul. Inowrocławska 44;
87-100 Toruń.

Telefon: 56 652 97 07
e-mail: pm14@vp.plWażne informacje

Szanowni Rodzice!

Informujem, że przerwa wakacyjna w przedszkolu zaplanowana jest na okres:

od 2 lipca do 27 lipca 2018r.

Uwaga Rodzice!

Pzypominamy, że w czasie wakacji tj. w terminach
* 25-29 czerwca
*30 lipca - 24 sierpnia
do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zapisane na listy "wakacyjne".

Szanowni Rodzice dzieci nowoprzyjętych do przedszkola!

Informujemy, że dni adaptacyjne dla nowych przedszkolaków zaplanowaliśmy od 27 do 31 sierpnia (od poniedziałku do czwartku), prosimy o przyprowadzanie dzieci do przedszkola na godzinę 9.00.
Dzieci mogą przebywać w tych dniach w przedszkolu maksymalnie przez godzinę (tj. do godz. 10.00). Dzieci będą przebywały w swoich grupach, rodziców zaprosimy w tym czasie do przygotowanego kącika kawowego.

Serdecznie zapraszamy!

Szanowni Rodzice!

Przypominamy, że warunkiem odpisu (czesnego) z tytułu nieobecności dziecka spowodowanej chorobą jest dostarczenie przez rodzica usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie w wersji papierowej z własnoręcznym podpisem lekarza lub rodzica musi być dostarczone do sekretariatu przedszkola lub nauczyciela grupy najpóźniej do ostatniego dnia danego miesiąca.

Przypominamy jednocześnie, że stawka żywieniowa w wysokości 4,50zł za dzień jest odliczana zawsze, niezależnie od ilości dni oraz przyczyn nieobecności dziecka i nie wymaga dostarczenia pisemnego usprawiedliwienia.

Przypominamy, że dzieci muszą być przyprowadzone do przedszkola i odbierane zgodnie z Deklaracją.

Prosimy o przestrzeganie zasad:
-przyprowadzamy dzieci najpóźniej do godz. 8:00
-odbieramy dzieci najwcześniej o godz. 14:00

W uzasadnionych przypadkach poźniejszego przyprowadzania lub wcześniejszego odbierania dzieci prosimy o cierpliwość i zachowanie spokoju w oczekiwaniu na obsłużenie przez pracowników przedszkola!

Dziękujemy!