tlo 
Przedszkole Miejskie nr 14
im. Janusza Korczaka
w Toruniu.


ul. Inowrocławska 44;
87-100 Toruń.

Telefon: 56 652 97 07
e-mail: pm14@vp.plEwidencja umów cywilnoprawnych zawieranych przez
Przedszkole Miejskie nr 14 w Toruniu od 1.01.2015 r.


LP. Numer umowy Kontrahent Wartość umowy Data zawarcia Obowiązuje od Obowiązuje do Przedmiot umowy
1.
2.
3.
4.
5.