tlo 
Przedszkole Miejskie nr 14
im. Janusza Korczaka
w Toruniu.


ul. Inowrocławska 44;
87-100 Toruń.

Telefon: 56 652 97 07
e-mail: pm14@vp.plSZANOWNI RODZICE!

PRZYPOMINAMY, ŻE USPRAWIEDLIWIENIA NIEOBECNOSCI DZIECI
W PRZEDSZKOLU Z POWODU CHOROBY,
MUSZĄ BYĆ DOSTARCZONE DO SEKRETARIATU PLACÓWKI
NAJPÓŹNIEJ OSTATNIEGO DNIA DANEGO MIESIĄCA.

USPRAWIEDLIWIENIA DOSTARCZONE PO TERMINIE
NIE BĘDĄ PODSTAWĄ DO ODLICZENIA CZESNEGO!

PRZYPOMINAMY TAKŻE, ŻE USPRAWIEDLIWIENIE
POWODUJE ODLICZENIE CZESNEGO,
STAWKA ŻYWIENIOWA ODLICZANA JEST ZAWSZE
W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI DZIECKA W PRZEDSZKOLU.