tlo 
Przedszkole Miejskie nr 14
im. Janusza Korczaka
w Toruniu.


ul. Inowrocławska 44;
87-100 Toruń.

Telefon: 56 652 97 07
e-mail: pm14@vp.plSZANOWNI RODZICE!

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI

KORZYSTANIA Z CZYTNIKA

PRZY PRZYPROWADZANIU I ODBIERANIU

DZIECKA Z PRZEDSZKOLA.

DZIĘKUJEMY!