tlo 
Przedszkole Miejskie nr 14
im. Janusza Korczaka
w Toruniu.


ul. Inowrocławska 44;
87-100 Toruń.

Telefon: 56 652 97 07
e-mail: pm14@vp.plPRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14
IM. J. KORCZAKA W TORUNIU – historia placówki


Przedszkole Miejskie nr 14 im. J. Korczaka mieści się przy ulicy Inowrocławskiej 44 w Toruniu.
Przedszkole inaugurowało swoją działalność 1 września 1962 roku i funkcjonowało wówczas jako Państwowe Przedszkole nr 18 z siedzibą przy ulicy Wyrzyskiej. Dzieci dzieliły budynek z siostrami zakonnymi. W pierwszym roku działalności placówki do oddziałów przedszkolnych zostało przyjętych 75 dzieci pochodzących głównie ze środowiska robotniczego.
Z początkowego okresu funkcjonowania placówki zachowała się tylko Kronika Przedszkola, która zawiera głównie zapiski i relacje z przebiegu organizowanych w przedszkolu uroczystości. W Kronice znalazły się m.in. wzmianki dotyczące obchodów Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, z Uroczystości Choinkowej itp. Pierwszym wydarzeniem uwiecznionym na kartach Kroniki była relacja z uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Wojska Polskiego z udziałem zaproszonych żołnierzy. Niestety Kronika jest jedyną pamiątką dokumentującą życie placówki w latach 1962 – 1994.
W roku 1990 placówkę przeniesiono do budynku przy ulicy Inowrocławskiej 44.
14 grudnia 2002 roku przedszkole otrzymało imię patrona Janusza Korczaka.