tlo 
Przedszkole Miejskie nr 14
im. Janusza Korczaka
w Toruniu.


ul. Inowrocławska 44;
87-100 Toruń.

Telefon: 56 652 97 07
e-mail: pm14@vp.plREGULAMIN PRZEBYWANIA W SZATNI
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 14
im. J. Korczaka w Toruniu

1. W szatni bezwzględnie przestrzegamy zasad bezpieczeństwa.

2. Dzieci przebywają w szatni tylko pod opieką osób dorosłych.

3. Szatnia służy wyłącznie do przebierania się i zmiany obuwia.

4. Każdy przedszkolak ma przydzieloną i podpisaną szafkę, w której powinny znajdować się tylko niezbędne i potrzebne rzeczy.

5. Przebierający się powinien zawsze zostawić po sobie ład i porządek.

6. Szatnia nie jest miejscem do zabaw oraz dłuższego przebywania

7. Szatnia nie jest miejscem do przechowywania sprzętów typu: rowery, hulajnogi, wózki, sanki, krzesełka samochodowe.

8. Zabrania się: biegania, dotykania nie swoich rzeczy, zostawiania w szafkach cennych lub niebezpiecznych przedmiotów.

9. Personel przedszkola nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione w szatni.

10. Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek zwrócić uwagę tym, którzy nie przestrzegają zasad zawartych w tym Regulaminie.

11. Podczas ubierania i rozbierania się dzieci w celu wyjścia do ogrodu lub na wycieczkę w szatni mogą przebywać tylko dwie grupy.

12. W ubieraniu i rozbieraniu się dzieci pomagają pracownicy przedszkola (nauczyciele i personel obsługowy). Dzieci, które potrzebują pomocy przy ubieraniu lub rozbieraniu spokojnie oczekują na swoją kolej.

13. Dzieci ubierając się zajmują miejsce przy swoich szafkach indywidualnych.

14. Dzieci nie wchodzą w butach do sali i na schody.

15. Grupa dzieci porusza się po schodach pod opieką nauczyciela lub pracownika obsługi.

16. Rodzice są odpowiedzialni są za bezpieczeństwo swoich dzieci w szatni przedszkola (przyprowadzenie i odbiór dziecka z przedszkola).