tlo 
Przedszkole Miejskie nr 14
im. Janusza Korczaka
w Toruniu.


ul. Inowrocławska 44;
87-100 Toruń.

Telefon: 56 652 97 07
e-mail: pm14@vp.plREGULAMIN PLACU ZABAW PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 14
IM. J. KORCZAKA W TORUNIU


 • Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przedszkolnym jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi wyłącznie dzieciom uczęszczającym

 • do Przedszkola Miejskiego nr 14 im. J. Korczaka w Toruniu.
 • Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3 do lat 6.

 • Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod stałą opieką nauczycieli i personelu obsługi.

 • Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku.

 • Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

 • Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu.

 • Zabrania się w szczególności:

  • przebywania na terenie placu zabaw osobom nieupoważnionym,

  • niszczenia sprzętu i urządzeń zabawowych,

  • zaśmiecania terenu,

  • niszczenia zieleni,

  • jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolce, rolkach itp.,

  • gry w piłkę nożną,

  • wprowadzania zwierząt.

 • Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy natychmiast i niezwłocznie zgłosić dyrektorowi przedszkola

 • Rodzice lub opiekunowie dzieci ze względów bezpieczeństwa zobowiązani są do niezwłocznego opuszczenia terenu ogrodu przedszkolnego po odebraniu dziecka.

Regulamin placu zabaw zatwierdził Dyrektor Przedszkola i Rada Pedagogiczna

Toruń 18. 09. 2012 r.