tlo 
Przedszkole Miejskie nr 14
im. Janusza Korczaka
w Toruniu.


ul. Inowrocławska 44;
87-100 Toruń.

Telefon: 56 652 97 07
e-mail: pm14@vp.plGrupa 6 - Czerwona

grupa informatyczna


Nauczyciele:

Rita Noskowską
Karol Balewski

Zajęcia dodatkowe w grupie:

Ponidziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
10:00-10:30

Nowoczesne technologie

10:00-10:30

Warsztaty Taneczne

9:30-10:00

Wizualno-przestrzenny (6 l.)

9:00-9:30

Nowoczesne technologie (dz. st.)
10:30-11:00

Religia (dz. st.)


10:30-11:00

Nowoczesne technologie
10:30-11:00

Zippi (6 l.)

10:00-11:00

Język angielski

10:00-11:00

Język angielski

11:30-12:00

Glottodydaktyka

12:30–13:00

Spotkanie z muzyką
11:30-12:00

Logika (6 l.)

11:00-11:30

Od bazgrania do pisania (dz. 4 l.)
10:30-11:00

Religia (dz. st.)

11:30-12:00

Spotkanie z muzyką
11:30-12:00

Sport (dz. st.)

14:00-15:00

Gimn. Korekc.