tlo 
Przedszkole Miejskie nr 14
im. Janusza Korczaka
w Toruniu.


ul. Inowrocławska 44;
87-100 Toruń.

Telefon: 56 652 97 07
e-mail: pm14@vp.plKadra pedagogiczna Przedszkola Miejskiego nr 14
im. J. Korczaka w Toruniu


 • mgr Katarzyna Struszek - Dyrektor Przedszkola, nauczyciel dyplomowany, specjalista Wychowania Przedszkolnego, Pedagogiki Rewalidacyjnej, Glottodydaktyki oraz Zarządzania Oświatą

 • mgr Dorota Cieślewicz - nauczyciel dyplomowany, specjalista Wychowania Przedszkolnego i Wczesnej Edukacji (nieobecność usprawiedliwiona)

 • mgr Ludmiła Kaczmarek-Kucaj - nauczyciel mianowany, specjalista Pedagogiki Wieku Dziecięcego i Pedagogiki Wczesnoszkolnej

 • mgr Małgorzata Marchlewska – Ziemiak - nauczyciel dyplomowany, specjalista Wychowania Przedszkolnego, Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Filologii Angielskiej, absolwentka Podyplomowego Studium Tłumaczeń 

 • mgr Joanna Polasik - nauczyciel mianowany, specjalista Wychowania Przedszkolnego i Pedagogiki Wczesnoszkolnej

 • mgr Joanna Mikołajczak - nauczyciel mianowany, specjalista Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej, Edukacji Przedszkolnej oraz Pedagogiki Wczesnoszkolnej, lektor języka angielskiego (nieobecność usprawiedliwiona)

 • mgr Marzena Pokojska - nauczyciel mianowany, specjalista Wychowania Przedszkolnego oraz Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej (nieobecność usprawiedliwiona)

 • mgr Rita Noskowska - nauczyciel dyplomowany, specjalista Edukacji Przedszkolnej, Pedagogiki oraz Pedagogiki o specjalności Praca Socjalna

 • mgr Alina Rydzewska – Walichniewicz - nauczyciel logopeda – nauczyciel dyplomowany, specjalista Logopedii, Wychowania Przedszkolnego z Terapią Dziecka oraz Pedagogiki o specjalności Metody Komputerowe w Edukacji 

 • mgr Justyna Sobólska - nauczyciel mianowany, specjalista Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Historii o specjalności Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją

 • mgr Stanisław Grys ojciec Kacper - nauczyciel religii

 • mgr Łukasz Michalski - nauczyciel dyplomowany, specjalista Pedagogiki Wieku Dziecięcego, Pedagogiki Wczesnoszkolnej, Terapii Ruchowej z Gimnastyką Korekcyjną oraz Wychowania Fizycznego

 • mgr Karol Balewski - nauczyciel mianowany, specjalista Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego oraz Historii o specjalności nauczycielskiej

 • mgr Ewelina Paul - nauczyciel mianowany, specjalista nauczania początkowego, wychowania przedszkolnego oraz pedagogiki szkolnej z socjoterapią i terapią pedagogiczną

 • mgr Paulina Drążek - nauczyciel kontraktowy, specjalista edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego

 • mgr Lidia Piórkowska - nauczyciel dyplomowany, specjalista Wychowania Przedszkolnego i Pedagogiki Wczesnoszkolnej