tlo 
Przedszkole Miejskie nr 14
im. Janusza Korczaka
w Toruniu.


ul. Inowrocławska 44;
87-100 Toruń.

Telefon: 56 652 97 07
e-mail: pm14@vp.plHymn

Przedszkola Miejskiego Nr 14
im. Janusza Korczaka w Toruniu

I.

My dzieci z Przedszkola 14
niewiele liczymy dziś lat,
lecz mamy już swe ideały,
uznane od wieków przez świat.

Ref.

Pragniemy żyć w szczęściu i zgodzie.
Bez zmartwień, kłopotów i trosk.
By miło nam było w przedszkolu
i dzieci tu rosły co rok.

II.

A Korczak jest naszym Patronem.
On serce dla dzieci swe dał.
Pragniemy więc go naśladować,
rozdawać Wam miłość, nie żal.

Ref.

Pragniemy żyć….