tlo 
Przedszkole Miejskie nr 14
im. Janusza Korczaka
w Toruniu.


ul. Inowrocławska 44;
87-100 Toruń.

Telefon: 56 652 97 07
e-mail: pm14@vp.plInformacja z Wydziału Edukacji dla Rodziców
odnośnie zasiłku opiekuńczego:


„Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 29 listopada – informacja dla rodziców.

Trudna sytuacja epidemiczna, duży wzrost zachorowań i wynikające z tego nowe obostrzenia oznaczają, że wiele dzieci – zamiast iść do szkoły czy przedszkola–pozostanie w domach. Dlatego decyzją rządu jest przywrócenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez okres 21 dni–od 9 do 29 listopada 2020 r.

W jakich przypadkach będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

* zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego uczęszczały dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne;
* niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19;
* ograniczonego otwarcia wyżej wymienionych placówek.
Kto może liczyć na prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Tak jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie:
* rodzicom dzieci w wieku do lat 8;
* ubezpieczonym rodzicom dzieci:
* do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
* do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
* do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
* ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 9 listopada br.

Przypomnimy, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał rodzicom od początku pandemii koronawirusa. Chociaż w maju umożliwione zostało ponowne otwarcie żłobków i przedszkoli, to prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało zapewnione do 26 lipca br.
Później – wraz z rozpoczęciem roku szkolnego-zasiłek został przywrócony w przypadku zamknięcia placówek, niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19. Na takich zasadach zasiłek przysługiwał do 20 września br.
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewiduje możliwość wydłużenia okresu pobierania dodatkowego zasiłku w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Rząd właśnie zdecydował się na taki krok.
W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem i związanym z tym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, rząd zdecydował o przywróceniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego, na zasadach jakie obowiązywały we wrześniu br.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
https://www.gov.pl/web/rodzina/wraca-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-kiedy-i-dla-kogo-odpowiadamy

Link do komunikatu na stronie MEN:
https://www.gov.pl/web/edukacja/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-do-29-listopadaPrzedszkole Miejskie nr 14
im. Janusza Korczaka
w Toruniu.


ul. Inowrocławska 44
87-100 Toruń.

Telefon: 56 652 97 07
lub: 798 713 182
e-mail: pm14@vp.pl

Dyrektor: Katarzyna Struszek
Społeczny Zastępca Dyrektora: Łukasz Michalski

IOD: Anna Grzybowska, tel: 56 6118992, e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl

Organ prowadzący: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia Oddział sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu

Jak do nas trafić: