tlo 
Przedszkole Miejskie nr 14
im. Janusza Korczaka
w Toruniu.


ul. Inowrocławska 44;
87-100 Toruń.

Telefon: 56 652 97 07
e-mail: pm14@vp.plSzanowni Państwo!

W dniu dzisiejszym (20.10.2020), po uzyskaniu pozytywnej opinii PSSE w Toruniu,
zapadła decyzja o zawieszeniu działalności dwóch oddziałów
Przedszkola Miejskiego nr 14 im. J. Korczaka w Toruniu.


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
sukcesywnie informuje zainteresowanych Rodziców

(w większości dzieci z grup 4 i 7 oraz kilkorga dzieci z grupy 3 wskazanych na podstawie list obecności).
o terminie i zasadach kwarantanny dzieci oraz ich współmieszkańców
(ponieważ pozostałe oddziały pracują bez zmian, brak informacji z PSSE
oznacza możliwość przyprowadzania dziecka do przedszkola).
Rodzice dzieci objętych kwarantanną otrzymają drogą mailową materiały dydaktyczne, które będą mogli wykorzystać z dziećmi w domu.


Katarzyna Struszek
Dyrektor Przedszkola
Przedszkole Miejskie nr 14
im. Janusza Korczaka
w Toruniu.


ul. Inowrocławska 44
87-100 Toruń.

Telefon: 56 652 97 07
lub: 798 713 182
e-mail: pm14@vp.pl

Dyrektor: Katarzyna Struszek
Społeczny Zastępca Dyrektora: Łukasz Michalski

IOD: Anna Grzybowska, tel: 56 6118992, e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl

Organ prowadzący: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia Oddział sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu

Jak do nas trafić: