tlo 
Przedszkole Miejskie nr 14
im. Janusza Korczaka
w Toruniu.


ul. Inowrocławska 44;
87-100 Toruń.

Telefon: 56 652 97 07
e-mail: pm14@vp.plWażne informacje

UWAGA RODZICE!

INFORMUJEMY, ŻE PRZERWA WAKACYJNA W NASZYM PRZEDSZKOLU ZAPLANOWANA JEST W OKRESIE OD 4 DO 24 LIPCA 2022.

W TYM CZASIE PRZEDSZKOLE BĘDZIE NIECZYNNE.

INFORMUJEMY, ŻE W OKRESIE WAKACYJNYM ZMIANIE ULEGA ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA.

W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ UDZIELENIE URLOPÓW NAUCZYCIELOM I PRACOWNIKOM NIEPEDAGOGICZNYM, FUNKCJONUJĄ TYLKO 4 GRUPY, A DZIECI PRZYDZIELANE SĄ "LOSOWO".

BARDZO PROSIMY RODZICÓW MOGĄCYCH ZAPEWNIĆ DZIECIOM OPIEKĘ , O POZOSTAWIENIE DZIECI W DOMACH W TYM OKRESIE.

Szanowni Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na dni adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych do naszego przedszkola, które odbędą się 29, 30, 31 sierpnia 2022r. (czyli w poniedziałek, wtorek i środę).

Serdecznie zapraszamy wszystkie nowoprzyjęte dzieci na godzinę 9:00.
Zbiórka odbędzie się na placu przed przedszkolem, skąd dzieci kolejno wejdą do budynku, do swoich sal.
Rodzice będą oczekiwać na swoje pociechy na świeżym powietrzu.
Dzieci będą przebywały w swoich grupach do godz. 10:00.
(Istnieje możliwość wcześniejszego zabrania dziecka.)

Szanowni Rodzice!

RODO, poniżej do pobrania:

Klauzula dot. RODO
Klauzula dot. monitotingu

Szanowni Rodzice!

Przypominamy, że warunkiem odpisu (czesnego) z tytułu nieobecności dziecka spowodowanej chorobą jest dostarczenie przez rodzica usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie w wersji papierowej z własnoręcznym podpisem lekarza lub rodzica lub elektronicznej (pm14@vp.pl) musi być dostarczone/przesłane do przedszkola najpóźniej do ostatniego dnia danego miesiąca.

Przypominamy jednocześnie, że stawka żywieniowa w wysokości 7,00zł za dzień jest odliczana zawsze, niezależnie od ilości dni oraz przyczyn nieobecności dziecka i nie wymaga dostarczenia pisemnego usprawiedliwienia.

Przypominamy, że dzieci muszą być przyprowadzone do przedszkola i odbierane zgodnie z deklaracją.

Prosimy o przestrzeganie zasad:
-przyprowadzamy dzieci najpóźniej do godz. 8:00
-odbieramy dzieci najwcześniej o godz. 14:00

W uzasadnionych przypadkach poźniejszego przyprowadzania lub wcześniejszego odbierania dzieci prosimy o cierpliwość i zachowanie spokoju w oczekiwaniu na obsłużenie przez pracowników przedszkola!

Dziękujemy!