tlo 
Przedszkole Miejskie nr 14
im. Janusza Korczaka
w Toruniu.


ul. Inowrocławska 44;
87-100 Toruń.

Telefon: 56 652 97 07
e-mail: pm14@vp.plSKŁAD RADY RODZICÓW ROK SZKOLNY 2019/20

Skład Rady Rodziców tworzą rodzice z wszystkich grup (po troje rodziców z każdej grupy), którzy spośród siebie wybierają delegata do Rady Prezydium.