tlo 
Przedszkole Miejskie nr 14
im. Janusza Korczaka
w Toruniu.


ul. Inowrocławska 44;
87-100 Toruń.

Telefon: 56 652 97 07
e-mail: pm14@vp.plZakres działalności i kompetencji

Przedszkole Miejskie nr 14 w Toruniu realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017, poz. 59) oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

Przedmiotem działalności przedszkola jest działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza.

Przedszkole wspomaga rozwój i edukację dzieci zapewniając im możliwość wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb i możliwości rozwojowych warunkach.

Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego oraz programy własne, zgodne z Podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci 6 letnie są zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.